Analyse av data innsamla i prosjektet "Livsmeistring - robuste barn og unge"

Foredrag
Id:
September 2022

Gilda Seddighi heldt presentasjon av analyse for dei innsamla data i prosjektet "Livsmeistring - Robuste barn og unge", for kommunane Luster og Sogndal den 13. september 2022.