Airbnb og Booking.com har gjort det lettere og billigere å reise, men flere turister er ikke det samme som verdiskapning

Av:
Kronikk
Id:
13.02.2019
Utgjevar:
forskning.no

De siste tiårene har globale digitale og webbaserte plattformer, som Airbnb, Booking, Expedia og TripAdvisor, blitt svært populære blant oss forbrukere. Å bestille en reise er nå raskere, billigere og lettere enn noen gang. Framveksten av «klikk-økonomien» kan imidlertid være i konflikt til med flere viktige bærekraftsmål.

Kronikk på nettsida forskning.no