Del av VRI-programmet i Sogn og Fjordane. Temaområdet endringsleiing skal sette fokus på erfaringar og behov i næringslivet i Sogn og Fjordane med tanke på endring og nyskaping.

Innafor temaområdet skal det arbeidast med å få på plass ein fagperson i bistilling som kan bidra til utvikling av området i forhold til bedrifter. Ein slik person vil styrke fagmiljøet både ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking.  Både høgskulen og Vestlandsforsking har fleire personar som arbeider med endring og nyskaping i både offentleg og privat verksemd.  Det er eit mål å prøve å få til samarbeid på tvers av miljøa og mot næringslivet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6149
Prosjektleiar: