Vestlandsregionen Samarbeid eller samanslåing

Vestlandsforsking skal på oppdrag frå Rogalandsforskning gjennomføre ei vurdering av den framtidige næringsutviklinga i Vestlandsregionen, og samstundes sjå på dei felles bu- og arbeidsmarknadsdistrikta i regionen.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Rogalandsforskning
Prosjektnummer:
3210
Prosjektleiar: