VeRDI-programmet er eit nasjonalt program som skal stimulere små og mellomstore bedrifter i Norge til å bruke elektronisk handel og forretningsdrift (e-handel). Dette ønskjer vi å oppnå gjennom bevisstgjering og mobilisering, kompetansebygging og støtte til e-strategiprosesssr. VeRDI prosjektet til SND lokalt går på oppfølgjing av 7-8 bedrifter i Nordfjord på e-strategiprosessar. I tilegg til individuell oppfølging gjennomfører vi 3 kursdagar/heildagssamlingar for alle deltakarane.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SND
Prosjektnummer:
5229
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: