Ungdom og livsmeining - fase 1

Prosjektet skal bidra til eit kunnskapsgrunnlag for å kunne lage ein betre ungdomspolitikk i fylket. Prosjektet skal gjennomførast i to faser. Fase 1: systematisere eksisterande kunnskap på feltet gjennom fylgjande informasjonskjelder: a) litteraturstudier, b) pågåande forsking ved Vestlandsforsking c) profilbeskrivelsar frå eit ungdomsprosjekt i Flora som nyleg er avslutta
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
3202
Prosjektleiar: