Undersøking om tilgjengelegheit i statleg sektor

Vestlandsforsking skal utføra ei kartlegging for norge.no av tilstanden for tilgjengletheit i statleg sektor. Det er tilgjengelegheit på nett-tenester slik det er definert og tilrådd av W3C gjennom WAI/WCAG-retningsliner.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
norge.no
Prosjektnummer:
6023
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: