Ubiquitous Data-Driven Urban Mobility

Urban mobilitet er under endring i de fleste byer i velstående land. Endringene i urban mobilitet følger ikke lenger tradisjonelle mønstre. Bruk av smarttelefon legger til rette for at innbyggerne kan gjøre beslutninger om reisen mens de er på reise i byen. Dette åpner opp for muligheter for smarte mobilitetstjenester som raskt responderer på brukerbehov. Nye teknologier og forretningsmodeller dukker opp for å løse utfordringene knyttet til mobilitet. Fokus på fremtidens mobilitet er en integrert del av prosjektet «Ubiquitous Data-Driven Urban Mobility» (UBIMOB). Målet er å utvikle et mobilitetsverktøy (app, ”dashboard”) som tilpasser seg avhengig av kontekst. På den ene siden kan det hjelpe innbyggerne å ta beslutninger basert på deres egne personlige behov. På den andre siden legger det til rette for tjeneste-leverandørers og operatørers behov for å oppnå likevekt i mobilitetstjenester, tilbud og etterspørsel gjennom smartere ressursplanlegging og ”matchmaking”. 

Urban mobilitet genererer store mengder data fra bruk av sensorer, kameraer i tillegg til asynkron og synkron brukergenerert data og informasjon, historiske databaser og data levert i sanntid av mobilitetsbedrifter. Hvis dataene er godt analysert og sammenhengende, kan de brukes til å forstå og optimalisere mobiliteten og gjøre den mere effektiv og bærekraftig (”smart”).

Prosjektet har potensiale til å påvirke innbyggeres liv, deres helse og miljø, med store økonomiske og sosiale implikasjoner. UBIMOB-løsningen vil bli vurdert og evaluert i henhold til strenge kriterier, av personer, virksomheter og beslutningstakere i tre norske byer. I den første fasen skal UBIMOB-partnere utforske og vurdere teknisk gjennomførbarhet, byens behov og det kommersielle potensialet for innovasjon.

UBIMOB-konsortiet består av fem norske, samt to internasjonale partnere, med høy ekspertise som dekker alle behov i prosjektet.

Partnere
Vestlandsforsking (Coordinator)
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 
Universitetet I Bergen 
Transportøkonomisk Institutt 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
University of Sheffield 
Telenor

Finansiering
This project has received funding from the Research Council of Norway's IKTPLUSS - IKT og digital innovasjon programme.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskningsrådet
Prosjektnummer:
6456
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar