Hovudformål: Å betre beslutningsgrunnlaget for prioritering av tema, metodar og samarbeidspartnarar i eit eventuelt hovudprosjekt om trendar og endringsprosessar i reiseetterspørselen. Viktige delmål er: Klargjere tekniske/metodiske og økonomiske mulegheiter for å bruke datakjelder i SSB og viktige EU-land, eventuelt mulegheiter forå samkøyre nye empiriske studiar med andre SSB og EU-studiar Avklare og etablere samarbeidsprosjekt med SSB i Norge, ETOUR i Sverige, Universitetet i Innsbruck i Østerrike og eventuelt med forskarar i USA.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
2163
Prosjektleiar: