TITAN - Tactical integration of telematics Applications Access Intelligent Network

Målet med TITAN prosjektet er å gjere det enklare å finne informasjon om og for regionen Sogn og Fjordane, og å utvikle interaktive tenester mellom offentleg sektor, næringsliv og innbyggjarane ved integrering av ulike eksisterande og nye tenester.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
1000