Tiltaksdel i strategiverktøy for småskala matvareprodusentar

Prosjektet skal utvikle eit strategiverktøy med tiltaksdel for nyetablerarar innan småskala matproduksjon. Verktøyet skal gje potensielle nyetablerarar høve til å få ei enkel evaluering av planane sine, gi informasjon om viktige forhold ved etablering av produksjon og marknadsføring av småskalamat. Verktøyet skal også gi eksempel på vellukka etableringar og kome med forslag til tiltak for eigenutvikling av forretningside. Verktøyet skal vere internettbasert og skal vere ei hjelp til etablerarar på eit tidleg stadium. Det skal vere eit supplement til kurs og personleg rettleiing.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SND
Prosjektnummer:
2229
Prosjektleiar: