"The Third International Adventure Conference" i Sogndal i 2014

Bratt Moro AS, Høgskulen i Sogn og Fjordane, NCE Tourism, Centre for Recreation and Tourism Research og Vestlandsforsking skal arrangere The Third International Adventure Converende" i Sogndal 22. - 24. november.

Prosjektet har fylgjande mål:

  • Bringe saman nasjonale og internasjonale aktørar innan næringa, forsking- og utdanningsinstitusjonar og offentleg forvaltning
  • Presentere ny forsking innan opplevingsturisme, inkludert forsking på berekraftig destinasjonsutvikling, marknadsføring og entreprenørskap, i tillegg til læring og kompetanseheving hjå utøverar innan naturbaserte opplevingsnæringingar.
  • Presentere fou-institusjonar og aktørar i vestlandsregion for eit internasjonalt publikum

 

 

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6332
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Aktuelt:
  • 300 deltakarar frå 29 land har meldt seg på ”The Third International Adventure Conference -Fjord 2.0” i Sogndal som startar laurdag 22. november og går til onsdag 26. november. Konferansen samlar verdas fremste forskarar på opplevingsturisme og reiseliv, men også natur- og opplevingsbedrifter, tilsette i organisasjonar innan reiseliv og friluftsliv og lærarar og studentar innan reiselivs- og friluftslivsfag.

  • Konferansen blir arrangert i Sogndal 22. - 26. november 2014. Konferansen rettar seg mot akademikarar, næringsaktørar og andre interesserte innan natur- og opplevingsbasert reiseliv og friluftsliv.