"The Third International Adventure Conference" i Sogndal i 2014

Konferansen blir arrangert i Sogndal 22. - 26. november 2014. Konferansen rettar seg mot akademikarar, næringsaktørar og andre interesserte innan natur- og opplevingsbasert reiseliv og friluftsliv.

Konferansen blir arrangert av Adventure Tourism Research Association i samarbeid med Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Centre for recreation and tourism research ved University of the Highland and Islands i Skottland.

Frist for å sende inn konferanseabstract er 28. februar.

Meir om konferansen her: Adventure conference