Støtte til profilering for EU's 7. rammeprogram om risiko ved nanoteknologi

Prosjektet går ut på å gjøre Vestlandsforsking i stand til å komme i inngrep med en rekke internasjonale/europeiske nettverk og møteplasser knyttet til nanoteknologi. Spesifikt i en prosess hvor Vestlandsforsking, i samarbeid med flere internasjonale aktørar vil utvikle et eller flere EU-FP7-prosjekt om risiko ved nanoteknologi. I utgangspunktet er arbeidet rettet mot Theme 4 - "Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP".

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6071
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: