Søknadsrettleiing Høykom infrastruktur 2007

Oppdraget består i å kvalitetssikre søknader til Høykom Infrastrukturutlysing 2007 gjennom å rettleie søkarar før fristen 6. august og å koordinere rapportering på vegne av dei andre engasjerte rådgjevarane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6084
Prosjektleiar: