Hovudmål for prosjektet er å sikre utbygging av nødvendig infrastruktur (breibandkapasitet) og innhaldstenester for skulesektoren i tre regionale klynger i Sogn og Fjordane. VF har prosjektleiing, ansvar for kunnskapsstøtte, formidling og evaluering.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
5241
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: