Samarbeid om internasjonalisering på Vestlandet

Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom organisasjonar på Vestlanddet som har eit serleg ansvar for å bidre til internasjonalisering i SMB, offentlege styresmakter og FoU-miljø. Kjernen i dette samarbeidet vil vere dei to fylkeskommunane, EIC Vest (Vestlandsforsking), EDC (Universitetet i Bergen) og Europakontoret (Hordaland fylkeskommune). Tettare samarbeid skal bidra til eit meir effektivt, kunnskapsrikt og lettare tilgjengeleg apparat for informasjon om EU/EØS og støtte til kompetanseutvikling og bygging av transnasjonale nettverk.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kommunal- og regionaldepartementet, Hordaland fylkeskommune
Prosjektnummer:
5208
Prosjektleiar: