Rådgjeving til Førde kommune om ny arkitektur for internettportal

Vestlandsforsking skal saman med firmaet Netlife Research utarbeida ein informasjonsarkitektur for den nye portalen til Førde kommune og i samarbeid med dei. Dei andre kommunane i SYS-samarbeidet er også inviterte til å delta i prosjektet. Firmaet ACOS er valt som leverandør av portalsystemet og arbeidet vil føregå også i samarbeid med dei. Vestlandsforsking vil ha prosjektleiinga av arkitekturprosjektet.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Førde kommune
Prosjektnummer:
6059
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):