Prosjektet skal utvikle og implementere ny varestraum og ny produktprofil frå Norsk Kjøtt i løpet av prosjektperioden slik at mest muleg av det økologiske kjøtet blir omsett økologisk til forbrukar. Det er også eit mål at omsetninga av økologisk kjøt skal dekke sine eigne omsetnadskostnader. Delmål: Innhente kunnskap og erfaringar internasjonalt med produksjon og marknadsføring av økologisk kjøt. Utforme nye strategiar for å auke produksjon og omsetning i kjøtsamvirket. Integrere dei nye strategiane i bedrifta sitt styringssystem og relansere økologisk kjøt i marknaden. Evalere resultat og gjennomføring
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norsk Kjøtt BA
Prosjektnummer:
2206
Prosjektleiar: