Metodisk avklaring om utnytting av lokale kilder for proteinfôr til husdyr og fiskeoppdrett i en sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Prosjektet skal legge grunnlag for forsking og kunnskap om bruk av lokale kilder til proteinfôr i Sogn og Fjordane og Hordaland. Det skal gjennomføres som en kartlegging og sammenstilling av kunnskap, fulgt av en vurdering av potensialet og egnethet for utnytting av lokale kilder til proteinfôr for dyrehold og oppdrettsfisk.  Vi vil innhente, sammenstille, systematisere og etablere kunnskapsoversikt knyttet til hovedkategorier for kilder til proteinfôr for dyrehold og fiskeoppdrett. Arbeidet vil bli basert på litteratursøk, dokumentanalyse, intervju/innspill fra relevante bransjer, kunnskapsoverføring fra allerede etablert miljø, samt arbeidsmøter i prosjektgruppa.  Vurderinger omkring klimagassutslipp og miljøgifter vil bli gjort med grunnlag i livsløpsvurdering.

Sjå omtale på kyst.no: - Ny marin råvare kan dekke fôringrediens-behovet ni ganger

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Prosjektnummer:
6451
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Teksam
Aktuelt: