Prosjektet skal se på hvorledes flytransporten kommer ut i sammenlikning med andre transportmidler når det gjelder energiforbruk, utslipp til luft og arealbruk. Andre målsetninger: Å etablere et enhetlig grunnlag for å sammenlikne flytransport med andre, alternative transportmidler for energi- og miljøfaktorer Å framskaffe et oppdatert og enhetlig sett av energi- og miljødata for flytransport og sammenliknbare transportmidler Å organisere disse dataene på en lsik måte at de enkelt kan oppdateres og brukes som grunnlag for prognoseberegninger.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Samferdselsdepartementet
Prosjektnummer:
1008
Prosjektleiar: