Langsiktige reiselivstrender 1999

Hovedformålet med prosjektet er å beskrive og forklare omfanget av stabilitet/endring i reisevaner over tid blant norske forbrukere, herunder interne og eksterne substitusjonsprosesser, "demokratiserings- og takeffekter", effektene av økt velstand og større sosial endring i samlivs-, arbeidsliv- og bostedsmønstre. Et metodisk mål er å utvikle en tilbakeskuende panel-studie av reiseadferd som kan klargjøre dynamikken i hvordan reiseadferd forløper over tid og om tidligere reiseadferd påvirker seinere reisevalg.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
2177
Prosjektleiar: