Ferielivets merkelige uforanderlighet

Rapport
Id:
2000-9

Rapporten presenterer hovedresultat fra en landsomfattende intervjuundersøkelse om endringer i voksne nordmenns ferievaner. Formålet er å bidra til faktabasert kunnskap om hvordan ferievanene har utviklet seg fra 1986 til1999, både i volum og innhold. Her er det lagt vekt på å klarlegge stabilitet og endring i valg mellom å feriere eller ikke, mellom ulike hovedtyper av reisemål og overnattings- og transportformer.

rapport-9-00.pdf (424.53 KB)