Kvalitetssikring for Sognekommunane

Vestlandsforsking er bedt om å hjelpa kommunane Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal (BLLS) og Årdal, Lærdal, Aurland og Vik (ÅLAV) i deira fellesprosjekt for innkjøp og innføring av nytt portalverktøy for heimesidene.

Arbeidet går ut på å kvalitetssikre kravspesifikasjon og anna underlag for utlysing, grunnlag for utval og tildeling og forhandlingar med utvalde leverandørar.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sognekommunane ved Sogndal kommune
Prosjektnummer:
6167
Prosjektleiar:
Seniorforskar