Kjønns- og mangfoldsparadokset i innovasjon – for en mer inkluderende politikk

Prosjektet har som mål å sette søkelys på kjønnsparadokset innen innovasjon, spesielt i forhold til grønn omstilling, og å utvikle en kunnskapsbase og felles plattform for å samskape bedre praksiser for inkludering, mangfold og likestilling i innovasjon. Prosjektet omfatter en litteraturstudie, det vil utarbeides oversikt over eksisterende evaluering, rammer og kjønnsplaner, og det inngår nettverksbygging med nordiske innovasjons- og forskningsfinansierende organer samt sentrale interessenter og eksperter. Gjennom en «co-creation»- plattform skal prosjektet utvikle et rammeverk for inkluderende innovasjon.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NIKK - Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn
I samarbeid med:
MDI Public Ltd mfl.
Prosjektnummer:
6625
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar