Kjønn, digital transformasjon og kunstig intelligens

FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO) har mandat til å fremme bærekraftig industriell utvikling i utviklingsland og økonomier i endring, og arbeider for å forbedre levekårene i verdens fattigste land ved å trekke på sine globale ressurser og kompetanse. UNIDOs mandat for å fremme inkluderende og bærekraftig industriell utvikling (ISID) er avhengig av å styrke arbeid for likestilling og kvinners deltakelse i alle deler av samfunnet. UNIDO setter fokus på kjønnsforskjeller i industrien, med mål å utnytte kvinners potensial som økonomiske endringsagenter og ledere, og til å bidra til å skape økonomisk vekst som også er inkluderende. Sammen med IfM Engage skal Vestlandsforsking utvikle et bakgrunnsnotat for å identifisere kunnskapshull, utfordringer og anbefalinger for å fremme en kjønnssensitiv digital transformasjon.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) via IfM Engage
Prosjektnummer:
6636
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar