Integreringsarbeid gjennom digital kommunikasjon og tenester i Stryn kommune

Prosjektet skal sjå på korleis Stryn kommune møter utfordringar og realitetar ved integrering av innvandrarar gjennom digitale tenester. Prosjektet vil prøve å finne svar ved å sjå på fylgjande arena: Undersøke kommunen sine web-baserte tenester, gjenomgang av relevante dokument, intervju med  kommunen sine hovudaktørar (politikk, administrasjon, gjennomføringsnivå), innvandrarar, lokalsamfunn og frivillige organisasjonar.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Medietilsynet
Prosjektnummer:
6304
Prosjektleiar:
Forskar (permisjon)
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar (prosjektengasjert)