Integrerig av berekraftig utvikling ved gjennomføring av fylkesplanen for Sogn og Fjordane 2001-04

Bakgrunnen for prosjektet er ynskje om integrering av berekraftomsyn ved gjennomføring av fylkesplanen 2001-2004. I handlingsprogrammet er integrering av berekraftomsyn eit av tre prioriterte område i programmet "Kunnskap og verktøy" under tema berekraftig utvikling/Regional Agenda 21. Prosjektet skal ivareta målsettinga om å integrere berekraftomsyn ved gjennomføringa av fylkesplanen. Det er også eit mål at ein gjennom prosjektet får auka kunnskap om berekraftig utvikling på regionalt nivå.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
2214
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar