Innovasjon i utdanning: Hvordan møter skolen økt frivillig engasjement for å lære barn koding?

Mens grunnskolens læreplan (LK06) legger vekt på digital kompetanse i form av kommunikasjon og presentasjon, bruk og gjenbruk av teknologiens innhold, har kritiske røster etterlyst større fokus i skolen på teknisk forståelse, kjennskap til hvordan datamaskiner fungerer og til programmering. Vi ser en økt interesse for å lære barn å kode gjennom grupper av frivillige som tilbyr kurs både utenfor og innenfor skolen.

I Leikanger kommune får barn i 5. klasse tilbud om å lære å kode via "verdinettverket" Lær Kidsa Koding (LKK) både på frivillig basis på kveldstid og på skolen i skoletiden. LKK fungerer som et praktisk eksempel på anbefalingen gitt fra Digiutvalget, om at skolen bør forsøke å bringe inn ekstern IKT-kompetanse der det er nødvendig, som en "digital skolesekk" i likhet med "den kulturelle skolesekken". Vi vet imidlertid lite om hvordan frivillige tilbud om koding for barn fungerer, hvorvidt det bidrar til inkluderende eller ekskluderende digital kompetanse, eller hvordan kodeklubber samspiller med skolens pedagogiske formål.

Dette forprosjektet skal kartlegge erfaringer fra "Lær Kidsa Koding" sitt tilbud om koding for barn innenfor og utenfor skolen i Leikanger kommune, for å kunne identifisere hvilke kunnskapsbehov skolen har i møtet med den voksende bevegelsen av frivillige grupper som har trådt inn som en ny premissleverandør for barne digitale kompetanse.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6372
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar