GeoShare er eit samarbeidsprosjektet mellom regionane Sogn og Fjordane (Noreg), Bremen (Tyskland), Groningen (Nederland) og Edinburgh (Skottland). Målet for prosjektet er å utvikle brukartenester for betre støtte av leiing, demokratiske prosessar og eit vedvarande og balansert utvikling av bygde- og bymiljø rundt Nordsjøen. Prosjektet starta opp i desember 2002 og vil vare i 3 år. Prosjektet er delvis finansiert gjennom INTERREG IIIB programmet. Sogn og Fjordane Fylkeskommune er hovudpartnar for prosjektet og Vestlandsforsking er prosjektleiar.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Interreg IIIB
Prosjektnummer:
5239
Prosjektleiar: