Vidareutvikling av Fjordatorget. Overføring av informasjon til Fylkesarkivet sin database. Utvikling av grensesnitt for innlegging av informasjon. Vidareutvikling av mal for individuelle tenester

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge
Prosjektnummer:
5270
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: