Expanding the use of biofuels in Northern Periphery. Forprosjekt

Forprosjektet skal etablere konsortium og utarbeide søknad til hovedprosjekt. I hovedprosjektet skal det etableres et nettverk for økt produksjon og anvendelse av biodrivstoff som erstatning for fossile drivstoff. I nettverket vil det foregå trans-nasjonal utveksling av kunnskap og ekspertise om et bredt spekter av ulike råmaterialkilder for biodrivstoff-produksjon, som kan gjøres tilgjengelig for utnyttelse i Nordlig Periferi-området. Disse kildene for biodrivstoff inkluderer fiskeavfall, trevirke, oljevekster, slakteriavfall (animalsk fett), brukt vegetabilsk olje (matolje) og jordbruksavfall. Partnere i hovedprosjektet vil være industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og myndigheter i Finland, Sverige, Norge, Island, Færøyane, Grønland og Skottland. Prosjektet vil samarbeide med industrielle selskaper og utdanningsinstitusjoner i Canada og Alaska.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Interreg IIIB
Prosjektnummer:
2249
Prosjektleiar: