Evaluering av Distriktssenterets vurderingskriterium for prosjekt

Prosjektet går ut på å vurdere Kompetansesenteret sin metode for vurdering av prosjekt. Kriteriane byggjer på hovudkategoriane prosess, gjennomføringsevne, resultat og effektar, nyskaping og kreativitet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling
Prosjektnummer:
6185
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Forskar (permisjon)
Publikasjon(ar):