Euromontana - Førebuing av workshop om forsking og innovasjon

Oppdraget går ut på, i samarbeid med oppdragsgjevar, å lage eit opplegg og eit kort utfordringsnotat til ein workshop mellom dei i Euromontana som har meldt si interesse for forsking og innovasjon.

Tema: Innovation and research in rural areas/mountain areas

There exist a lot of innovation and research which also address and can benefit rural areas. How can inhabitants and businesses get access to and utilize these resources. How can research and innovation contribute to policy development in these rural areas.

Mål med workshop: Å få fram forventningar til ei satsing på forsking og innovasjon. Kva deltakarane ønskjer å få til gjennom arbeidet.  Innspel til ein oppfølgingsplan.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6166
Prosjektleiar: