E-helse Vestland - «Etablere Vestland som ein kraftregion for bruk av teknologi i helse- og omsorgstenesta» (E-helse8)

Prosjektet skal i 2021 gjennomføre andre fase av ein fleirårig plan der alle kommunane i Vestland fylke blir med. Prosjektet utviklar eit sterkt fagleg samarbeid og partnerskap for å samle, bygge og dele kunnskap og erfaringar som er kritisk for effektiv innføring av velferdsteknologi. Kommunane er i førarsetet og prosjektet skal støtte kommunane i å realisere det store potensialet i denne type digitalisering. Velferdsteknologi bidreg også under covid-19-pandemien for å trygge tenestemottakar, hindre smittespreiing og frigjere tid for helsepersonell.

Leiar for prosjektet er Kari Eidnes Bhjørkheim, Masfjorden kommune

 

E-helse i Media: Helsearbeidere vil bli tatt på alvor om teknologi

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Fylkesmannen Vestland
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestland
Helse Vest IKT
22 kommunar i Vestland
Prosjektnummer:
6590
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar