Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane - fase II

"Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane" skal løfta alle kommunane i fylket på området elektronisk dokumentutveksling (EDU). Vik står saman med dei to andre nøkkelkommunane Førde og Hornindal i spissen for kvar sin region i dette fylkesdekkjande prosjektet. Følgjande  område skal digitaliserast:

  1. Arkiv til arkiv-utveksling mellom offentlege etatar
  2. Automatisk avlevering av arkivmateriale til depot
  3. Sikker digital post og e-signering
  4. Ny innsynsløysing i arkivsaker

Dette prosjektet går inn i eit digitaliseringsinitiativ der fornyingsmidlar blir ein viktig del av totalfinansieringa.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vik kommune
Prosjektnummer:
6470
Prosjektleiar:
Seniorforskar