Database for alternative drivstoff

Prosjektet skal oppdatere internettdatabasen frå 1998 med nye verdiar for 2010. Data for drivstoffbruk og utslepp frå heile livsløpet skal med. Basen omfattar kun vegtrafikk, og både tradisjonelle (bensin, diesel) og alternative drivstoff (naturgass, el, biobrensel, hydrogen) skal vere med.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Teknologisk institutt
Prosjektnummer:
2189
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: