Database for alternative drivstoff

Målet med prosjektet er å etablere ein fagleg solid og objektiv database med energi- og miljømessige konsekvensar vedbruk av alternative drivstoff i transportsektoren. Databasen skal etablerast som ein PC-basert berekningsmodell og gjerast tilgjengeleg på internett.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vegdirektoratet
Prosjektnummer:
2152
Prosjektleiar: