Bruk av kasserte bildeskjermar i produksjon av keramiske fliser

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle en teknologi for å konvertere et problematisk avfall til et nyttig produkt. I dette tilfellet skal kasserte data- og TV-skjermer av den gamle typen (katodestrålerør - som nå er blitt erstattes av flatskjermer) -utnyttes til å lage et produkt som har samme bruksområde som keramiske fliser.

Prosjektet kan bidra til å redusere dette avfallet i betydelig grad. Resultatene vil kunne stimulere liknende innovativ utnyttelse av avfall. Prosjektet skal utvikle prosessen og sikre at det blir tatt miljømessige riktige valg underveis. Det nye produktet skal ha fysiske og kjemiske parametre mest mulig likt keramiske fliser. Et produksjonsanlegg i pilotskala skal etableres, i samarbeid med den polske prosjektlederen Institutt for Keramikk og Bygningsmaterialer, i Warsawa.

Vestlandsforsking skal utføre en livsløpsvurdering (Life cycle Assessment -LCA) av den nye teknologien i sammenlikning med konvensjonell produksjon av keramiske fliser.

Sjå nettsida til prosjektet: CRT tiles - http://www.crt-tiles.eu/en/

Publikasjonar:

Andersen O, Hung C (2015) Utilization of CRT waste glass in the glass tiles manufacturing process - developing technological parameters. ENVICON 2015, 27 Oct 2015, Poznan, Poland.

Andersen O (2015) CRT Tile - Utilization of waste glass from cathode ray tubes. World Congress and Expo on Recycling, 22 jul 2015, Barcelona, Spain.

Gebel R, Andersen O (2014) Utilization of CRT waste glass in the glass tiles manufacturing process - developing technological parameters. POLEKO International Trade Fair of Environmental Protection, Oct 14 2014, Poznan, Poland.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EEA Grants
I samarbeid med:
EEA Grants
Prosjektnummer:
6327
Prosjektleiar: