Breibandutbygging til fire bygder utan breiband i Sogn og Fjordane

Prosjektet omfattar bygging av breiband til fire bygder i to ulike kommunar i Sogn og Fjordane som i dag ikkje har tilgang til breiband. For å få til desse utbyggingane er det sett saman eit spleiselag der fylkeskommunen, kommunane og Staten gjennom Høykom-midlar deltek.

Prosjektansvarleg er Sogn og Fjordane fylkeskommune v/næringsavdelinga. Arbeidsutvalet i breibandforum er styre for prosjektet.  Prosjektet ved leia av Vestlandsforsking i tett kontakt med fylkeskommunen og kommunar som er med i prosjektet (Førde kommune og Eid kommune).

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6284
Prosjektleiar: