Etter tilråding frå forprosjektet "Handlingsplan for breiband i Sogn og Fjordane", VF-rapport 15/2000, vedtok fylkestinget i desember 2000 å løyva kr 300.000 til gjennomføring av tiltaka i planen. Et sentralt punkt i planen var oppretting av eit Breibandforum under IT-forum. Dette forumet er oppretta og har ansvaret for gjennomføring av tiltaka i breibandplanen. Vestlandsforsking har det operative ansvaret for iverksetjing og koordinering av aktivitetar i Breibandforumet.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
I samarbeid med:
IT-forum Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
5199
Prosjektleiar: