Biodiesel i maritim og offshore sektor. Forprosjekt

Forprosjektet skal lede fram til ferdig BIP-søknad om hovedprosjekt i MAROFF-programmet. Målet er å etablere grunnlag for eit prosjekt om innfasing av biodiesel og offshore-verksemd.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Milvenn AS
Prosjektnummer:
6047
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: