BALDER-prosjektet som er finansiert over NORA programmet skal sjå på lokasjonsbaserte tenester for turisme i rurale strok. Prosjektet ser på muligheitene som teknologien tilbyr.  Prosjektet vart avslutta i Mars 2005 men nettverket og produkta lever vidare gjennom lokasjonsbaserte tenester i alle tre regionane. 

Partane i prosjektet er Icelandic Farm Holidays, Munin frå Færøyane, Vestlandsforsking og Asplan Viak Internet AS frå Sogn og Fjordane.

Meir  på vevsidene til prosjektet

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NORA
Prosjektnummer:
5261
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: