Vestlandsforsking bidrar til ViteMeir

Modellbilde av ViteMeir

Vestlandforsking har oppretta ei eiga arbeidsgruppe av forskarar som skal bidra med utvikling av faginnhald ved det nye vitensenteret på Kaupanger.
– Forskarane her arbeider med mange tema som er både høgst aktuelle og egna for innstallasjonar og praktiske opplevingar hjå ViteMeir, seier direktør Anders-Johan Almås. 

ViteMeir skal gje både eit inspirerande og lærerikt tilbod innan realfag til barnehagar og skular og vera eit opplevingssenter for familiar og fritidsgjester. Ambisjonen er også å bli eit regionalt vitensenter, noko som blir avklåra før årsskiftet. 

Forskarar samlar seg
Forskarane vil bidra til vitensenteret: Halvor Dannevig, Eivind Brendehaug, prosjektleiar Marianne Jevnaker ved ViteMeir, direktør Anders-Johan Almås ved Vestlandsforsking, Mari Hansen Korsbrekke og Bård Huseby.

– Berekraft, lokalt samarbeid og fagleg innhald er sjølve grunnlaget for ViteMeir. Vi gler oss til opna eit flott senter for innovasjon, sambruk og nettverksbygging, seier prosjektleiar Marianne Jevnaker hjå ViteMeir.

Opnar i 2021

Vestland fylkeskommune som byggherre presenterer denne veka vinnaren av arkitektkonkurransen og gir klarsignal til første spadestikk på Kaupanger. Vinnar av arkitektkonkurransen er Åsen og Øvrelid AS, og dei signerte kontrakten for samspel-fasen onsdag 27. november. I prosjektgruppa til entreprenøren inngår Arkitektkontoret 4B, Caverion og Sweco. Dei skal no utvikla prosjektet vidare saman med både ViteMeir og byggherren, fylkeskommunen. Det er venta at forprosjektet skal leverast i slutten av februar 2020, og at bygget kan takast i bruk skuleåret etter.