Fra Cambridge til Sogndal for å forske på klima

Ragnhild Freng Dale
Ragnhild Freng Dale er ny forsker ved Vestlandsforsking. Foto: Kyrre Groven.

Med en fersk doktorgradsavhandling fra University of Cambridge, er Ragnhild Freng Dale nyansatt forsker ved Vestlandsforsking. Her skal hun arbeide med klimaspørsmål og omstilling av lokalsamfunn.

Ragnhild Freng Dale leverte doktorgradsavhandlingen sin ved University of Cambridge i november 2018, hvor hun har arbeidet ved det tverrfaglige polarinstituttet Scott Polar Research Institute. To uker senere flyttet hun til Sogndal for å begynne hos Vestlandsforsking. Det er hun svært fornøyd med.

- Jeg kjenner meg heldig som har fått en forskerstilling allerede før jeg har disputert for doktorgraden min, spesielt når den er så midt i blinken for interessefeltet mitt, sier hun.

Sosialantropologi og oljeforsking

Ragnhild er utdannet sosialantropolog, og har skrevet avhandling om olje- og gassindustrien i Barentshavet. Det er spesielt menneskene og hva utviklingen av en ny industri og nye ressurser betyr, som har vært fokus i arbeidet hennes.

- I Finnmark har petroleumsindustrien blitt løftet fram som en framtidsindustri, selv om den trekkes i tvil i andre deler av landet. Samtidig er det ulike syn på saken, både i Hammerfest og i fylket forøvrig, forteller Ragnhild om forskningen sin. - I avhandlingen ser jeg både på lovprisningen og på motstemmene, og prøver å vise hvordan utviklingen ikke er utelukkende positiv eller negativ verken for nordmenn eller samer, som alle bor og arbeider i regionen.

Disputasen blir i slutten av februar, men Ragnhild er allerede godt i gang med prosjekter hos Vestlandsforsking. Hun arbeider i første omgang med klimaomstilling i kommunene, og ser frem til å gå dypere inn i ulike kommuners arbeid med tilpassing til klimaendringer og omstilling.

- Det er kjempespennende prosjekter, som gir meg gode muligheter til å bli kjent både med Sogn og Fjordane og andre deler av landet – noe som er viktig for å forstå hva en omstilling av hele samfunnet betyr i praksis.

Kunsten i forskningen

Parallelt med doktorgradsprosjektet har Ragnhild også arbeidet med scenekunst. Hun var nylig regiassistent og researcher for Morten Traaviks prisvinnende forestilling, Århundrets Rettssak, som iscenesatte klimasøksmålet Greenpeace og Natur og ungdom har reist mot den norske stat. Forestillingen flyttet spørsmålet til Kirkenes i Øst-Finnmark før søksmålet gikk i Oslo tingrett, og inviterte ekspertvitner fra forskning, politikk og miljøorganisasjoner til å stille som vitner for en folkedomstol.

- Med iscenesettelsen gjorde vi problematikken tilgjengelig for folk som bor tett på ressursene det er snakk om, og sørget for at begge sider av saken var godt representert. Så var det publikum, eller folket, som felte dom – og som skulle avgjøre sin egen og vår felles fremtid.

Arbeidet ble også anerkjent av University of Cambridge, hvor Ragnhild ble tildelt Vice-Chancellor’s Public Engagement with Research Awards for sin innsats med å kombinere akademisk arbeid, formidling og kunstprosjekt.

- Jeg er ikke så redd for utradisjonelle former, og har opplevd at forskning og kunst kan lære av og styrke hverandre uten at det blir kleint eller useriøst. Det håper jeg også at jeg kan ta med meg til Vestlandsforsking, at jeg kan videreutvikle det samspillet mellom akademia, kulturlivet og samfunnet forøvrig.

Tilbake til Vestlandet

Etter å ha bodd mesteparten av sitt voksne liv i Storbritannia og en liten periode i Nord-Norge, ser hun også frem til å bo blant fjell og fjord igjen.

- Sogn og Fjordane er tett på noen av favorittfjellene mine, så det er luksus at det er her arbeidsplassen er. Nå må jeg bare bli litt flinkere på ski, så er det meste på plass, sier Ragnhild.

Vil styrke fagmiljøet ved Vestlandsforsking

- Ragnhild er en engasjert forsker som er opptatt av de store perspektivene, og vil bidra positivt til den tverrfaglige forskningsgruppa ved instituttet som jobber med samfunnsvitenskapelige problemstillinger innen klimaomstilling og tilpassing til klimaendringer, sier direktør Merete Lunde.

 – Vi er glade for å ha Ragnhild med på laget i arbeidet med endringer og omstilling av lokalsamfunn, både i klimaspørsmålet, men også i arbeidet med å forstå potensial for verdiskaping og arbeidsplassvekst på Vestlandet knyttet til grønn omstilling, sier Lunde.