Meir enn informasjon må til for å trygge turismen ved Nigardsbreen

""
Par med barn i bæremeis bryt sperringane 20.09.18. Foto: Eivind Brendehaug

Dersom målet er ingen alvorlege ulykker ved Nigardsbreen er skriftleg informasjon ved Nigardsbreen ikkje tilstrekkeleg, sa forskar Eivind Brendehaug til møtelyden som drøfta tiltak for å sikre turistane ved Nigardsbreen.

Aktuelt

Luster kommune stod for møtet som samla m.a. Statens naturoppsyn, politimeistar, dei kommersielle aktørane Brevegen, Visit Sognefjord og Breførarlaget.
 

Eivind Brendehaug: Redningsaksjonar Nigardsbreen