Framtida for vinterturisme

""
Foto: Øyvind Heimset Larsen

Vestlandsforsking følgjer opp suksessen under Fjellsportfestivalen med presentasjon av førebelse resultat frå eit prosjekt om klimasårbarheit og klimatilpassing i vinterturisme.

Aktuelt

Carlo Aall åpna konferansen "The Future of Winter Tourism" som pågår i Rovaniemi og blir arrangeret av University of Lapland i dagane 3-5 april.

Tittelen på åpningsforedraget er "Adapting to climate change in winter tourism: Part of the climate solution as well as the climate problem?” Ida Marie Gildestad skal legge fram paperet "The transformative capacity of Norwegian ski resorts in the face of climate change".

Presentasjonane:

Carlo Aall: Adapting to climate change in winter tourism: Part of the climate solution as well as the climate problem?

Dannevig, Halvor, Gildestad, Ida Marie, Aall, Carlo, Steiger, Robert, Scott, Daniel: The transformative capacity of Norwegian ski resorts in the face of climate change