Er planting av gran på Vestlandet eit godt klimatiltak?

""
Foto: Anne Lise U. Skaar

I prosjektet "Virkninger av økt granplanting på karbonbalansen i skog på Vestlandet" skal forskarar frå Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Universitetet i Oslo, Universitetet i København og Vestlandsforsking analysere den samla karbonlagringen av granplanting på Vestlandet.

Aktuelt

Innslaget i NRK Møre og Romsdal  viser etableringa av nokre av forsøksfelta sommaren 2016. Til neste år vil Vestlandsforsking starte arbeidet med å analysere det samla karbonrekneskapet for ulik bruk av gran- versus bjørkeskog (ved, byggemateriale, biodrivstoff, papir).

Sjå NRK Møre og Romsdal: Skogforskarar skal undersøke karbonlagring