Presentasjonar - avslutningsseminar - skadestatistikk

Presentasjonar frå seminaret

09.00-09.10 Velkommen til arbeidsseminaret,

DEL 1: TRUSSELBILDET

09.10.09.40 Hva om København-flommen hender i Norge? Ved professor Oddvar Lindholm ved Norges Miljø og Biovitenskaplig Universitet, Ås

09.40-10.10 Viktigheten av forebygging og nytten av det offentlige har tilgang til gode skadedata. Ved direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Jon A. Lea

10.10-10.40 Naturskade - på grunn av dårlig klima eller dårlig planlegging? Presentasjon av resulteter fra AREALKLIM-prosjektet ved forsker Halvor Dannevig, Vestlandsforsking

DEL 2: MULIGHETENE

11.15-12.35 Høstens nye erfaringer med å ta i bruk skadedata fra forsikringsnæringen:

Spørsmål fra salen

12.35-13.00 Lunch

DEL 3: FRA FORSØK TIL ORDNING

14.00-14.15 Hva kom ut av pilotprosjektet? Ved prosjektleder Carlo AAll, Vestlandsforsking

14.15-15.00 Hvordan følge opp tilrådingen i NOU 2010:10 om etablering av en nasjonale skadedatabase? Korte innspill fra følgende:

  • Klima- og miljødepartementet ved Tonje-Hulbak Roland
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Krisin Nordli
  • Finans Norge ved Geir Trulserud
  • Kommunesektorens organisasjon (KS) ved Ole-Jørgen Grann
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ved Dag Olav Høvold

15.00-15.30 Paneldebatt og spørsmål fra salen

15.30-15.45 Avslutning om veien videre ved Mia Ebeltoft fra Finans Norge