Klimaløysingane kan vere ein del av problemet

I reklamen for energieffektiv etterisolering blir vi lova å spare nok penger i fyringsutgifter til å kunne reise ein ekstra gang til Syden kvart år.

Kanskje er det bedre for klimaet å fyre for kråka, skriv Hans Jakob Walnum og Carlo Aall i denne kronikken på forskning.no.

www.forskning.no: Klimaløsningane kan vere en del av problemet